۸ استارتاپ فناوری مالی که عصر جدید صنعت انتقال پول را تعریف کردند

صنعت انتقال پول در گوشه و کنار جهان در حال شکوفایی است. فناوری‌های مالی صنعت پرداخت را با تغییر قابل توجهی مواجه کرده‌اند. بسیاری از استارتاپ‌هایی که اخیرا در این حوزه به وجود آمده‌اند راه‌حل‌های مناسبی برای پرداخت‌های نقدی نظیر ...